Banner

Investiční zlato a 0% DPH

Investiční zlato a 0% DPH

Na území EU je zlato, které je v tomto prostoru obchodováno, osvobozeno od DPH. Podmínkou je, že se jedná o investiční zlato, tj. že jeho ryzost je v případě slitků vyšší než 995/1000 a v případě mincí 900/1000 a byly vyraženy po r. 1800. Podrobněji viz zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Hlava III: Zvláštní režimy, §92 Zvláštní režim pro investiční zlato. Žádný jiný drahý kov toto privilegium nemá.