Banner

Puncovní úřad

Puncovní úřad

Orgán státní správy, který vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů.